ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  |  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
  Προπτυχιακές
Σπουδές
Προσωπικό
& Έρευνα
Φοιτητικές
Δραστηριότητες
Τμήμα & Υποδομές
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών, χαμόγελα και αμέτρητες ερωτήσεις (Ακαδημαϊκό Έτος 2014/15)
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 


Μήνυμα  Προέδρου Τμήματος, καθηγητή κ. Νικόλαου Κωνσταντόπουλου

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.)  της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι το πρώτο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που δέχθηκε φοιτητές και άρχισε να λειτουργεί σε προπτυχιακό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 1985-86. Διανύοντας την τρίτη δεκαετία της λειτουργίας του, έχει απονείμει περισσότερα από 1500 πτυχία, 750 μεταπτυχιακά και 70 διδακτορικά διπλώματα.

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να  παράσχει στους φοιτητές τις θεωρητικές εκείνες γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες της Διοίκησης, οι οποίοι θα στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς της δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας, αλλά και της αλλοδαπής.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Δ.Ε. δίνει δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό του κάθε φοιτητή.  Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ισχύει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές επιλογής μίας εκ των τριών* ακόλουθων κατευθύνσεων:

  • Λογιστική - Χρηματοοικονομική

  • Διοίκηση

  • Τουρισμός*

    (* Η κατεύθυνση "Τουρισμός" δεν θα προσφέρεται στους φοιτητές που θα εισαχθούν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018)

Η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος συνδέεται άρρηκτα και με την ανάπτυξη των παρακάτω Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» (δ.π.μ.σ. Σ.Δ.Π.Τ.), που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99, με ευθύνη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Χίο.

  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μ.Β.Α. (Π.Μ.Σ. Μ.Β.Α.) του Τ.Δ.Ε. που δέχθηκε τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2001-02.

  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – EXECUTIVE MBA, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ακαδημαϊκό Έτος 2015/16)

Μετά την απονομή, με το πολυπόθητο πτυχίο (Ακαδημαϊκό Έτος 2014/15)

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στοχεύουν στη δημιουργία νέας γνώσης που να είναι όσο το δυνατόν εφαρμόσιμη και επωφελής για τις επιχειρήσεις του Αιγαίου, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος της νησιωτικής περιφέρειας και στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε θέματα, οικονομικής θεωρίας, οικονομετρίας, διοικητικής επιστήμης, θεωρίας αποφάσεων, χρήσης και εφαρμογής μεθόδου τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας στην οικονομία, επιχειρησιακής έρευνας, συστημάτων παραγωγής, ανάπτυξης τουρισμού και τουριστικής πολιτικής, ποσοτικών μεθόδων, διοικητικής λογιστικής, ελεγκτικής, φορολογίας, κοστολόγησης, χρηματοοικονομικής. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουρισμού Νέων Τεχνολογιών και εξειδικεύεται στα 5 Ερευνητικά Εργαστήρια που διαθέτει το Τμήμα.

Σας καλούμε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας και να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

© 2015/16 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ