ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  |  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
  Προπτυχιακές
Σπουδές
Προσωπικό
& Έρευνα
Φοιτητικές
Δραστηριότητες
Τμήμα & Υποδομές
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ανοικτές e-υπηρεσίες (προσβάσιμες σε όλους)
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο
(Εξάμηνα, διακοπές, εξετάσεις, αργίες)
Πρόγραμμα Αιθουσών Σχολής
(Πρόγραμμα μαθημάτων και αιθουσών)
Ανακοινώσεις
(Ανακοινώσεις Τμήματος και Πανεπιστημίου)
Βιβλιοθήκη
(Συλλογές βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου και άλλες ανοικτές πηγές)
Τηλεφωνικός Κατάλογος
(Τηλέφωνα όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου)
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
(Όλες οι τρέχουσες εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου)
e-υπηρεσίες προσβάσιμες στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (σύνδεση με προσωπικό λογαριασμό)
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΟΙ
e-Γραμματεία
(Δηλώσεις μαθημάτων, αιτήσεις, παρακολούθηση προόδου)
e-Γραμματεία
(Βαθμολογήσεις μαθημάτων)
webmail
(Ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω Outlook Web Access)
Εύδοξος
(Δηλώσεις συγγραμμάτων)
ΕΛΕ
(Σύστημα διαχείρισης ερευνητικών έργων)
e-class
(Τα μαθήματα σε ηλεκτρονική μορφή)
Σίτιση-Στέγαση
(Αιτήσεις για παροχές σίτισης και στέγασης)
Διαχείριση Προσωπικού
(Σύστημα διαχείρισης προσωπικού)
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
(Έκδοση ταυτότητας)
Άτλας
(Θέσεις πρακτικής άσκησης σε όλη την Ελλάδα)
Σύστημα Τηλεδιασκέψεων Ι
(Ανοικτό λογισμικό Big Blue Button)
Ακαδημαϊκό Λογισμικό
(Λογισμικό της Microsoft διαθέσιμο σε φοιτητές και προσωπικό)
Δίοδος
(Φοιτητικό Internet με χαμηλό κόστος)
Σύστημα Τηλεδιασκέψεων ΙΙ
(e-presence)
HelpDesk
(Υπηρεσίας αρωγής χρηστών e-υπηρεσιών)
my.aegean
(Σημείο επαφής μεταξύ των φοιτητών όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου)
Εκλεκτορικά
(Προκηρύξεις και εξελίξεις μελών ΔΕΠ)
ΩΚΕΑΝΟΣ
(Αποθηκευτικός χώρος και άλλες υπηρεσίες σε cloud)
© 2015/16 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ