ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  |  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
  Προπτυχιακές
Σπουδές
Προσωπικό
& Έρευνα
Φοιτητικές
Δραστηριότητες
Τμήμα & Υποδομές
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΑ
Μέλη ΔΕΠ στο Αμφιθέατρο
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος σε επίσημη εκδήλωση στο
Αμφιθέατρο της Σχολής (Ακαδημαϊκό Έτος 2013/14)
Διδακτικό & Διοικητικό Προσωπικό

Στο Τμήμα ανήκουν και διδάσκουν 22 μέλη ΔΕΠ και 2 μέλη ΕΕΠ. Επίσης στο τμήμα διδάσκουν 7 μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ της Σχολής. Το Τμήμα διοικείται από τον Πρόεδρο και ανώτατο όργανο είναι η Γενική συνέλευση που απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ και εκπροσώπους φοιτητών και άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού. Πρόεδρος του Τμήματος από τα τέλη του 2017 είναι ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος.

Στη Γραμματεία του Τμήματος ανήκουν 3 άτομα, ενώ το ευρύτερο διοικητικό έργο και οι υποδομές υποστηρίζονται από προσωπικό της Σχολής (μάθετε περισσότερα στην ενότητα "Τμήμα & Υποδομές"). Για στοιχεία επικοινωνίας και ώρες εξυπηρέτησης ανατρέξετε στην ενότητα "Επικοινωνία".

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστ. Αντικείμενο CV
Χριστοφάκης, Εμμανουήλ Αναπληρωτής Καθηγητής  Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική CV
Χαρακτινιώτης, Στέφανος Λέκτορας  Δίκαιο των Επιχειρήσεων CV
Τσάρτας, Πάρις Καθηγητής  Τουριστική Ανάπτυξη CV
Στογιαννίδου, Μαριάνθη Επίκουρος Καθηγήτρια  Κοινωνιολογία με έμφαση στις Οικονομικές Σχέσεις και την Οργάνωση Επιχειρήσεων CV
Σταυρινούδης, Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής  Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων CV
Σιγάλα, Μαριάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό CV
Σερεμέτης, Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής  Εφηρμοσμένη Οικονομική CV
Σάμιτας, Αριστείδης Καθηγητής  Χρηματοοικονομική CV
Ρουμελιώτης, Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής  Θεωρία Δικαίου και Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων CV
Ρογδάκη, Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Λογιστική Χρηματοοικονομική CV
Παπαθεοδώρου, Ανδρέας Καθηγητής  Βιομηχανική και Χωρική Οικονομική με Έμφαση στον Τουρισμό CV
Μπεκιάρης, Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής  Λογιστική CV
Μαύρη, Μαρία Επίκουρος Καθηγήτρια  Ποσοτικές Μέθοδοι CV
Λαγός, Δημήτριος Καθηγητής  Τουριστική Οικονομική - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων CV
Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος Καθηγητής , Πρόεδρος Τμήματος Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρησεων CV
Κούτσικος, Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής  Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας CV
Κακούρης, Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής  Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών CV
Ζούντα, Στέλλα Λέκτορας  Λογιστική - Κοστολόγηση CV
Γκότσιας, Απόστολος Επίκουρος Καθηγητής  Οικονομική Ανάλυση CV
Γάκη, Ελένη Επίκουρος Καθηγήτρια  Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική Ανάλυση CV
Βιδάλης, Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής  Διοίκηση Παραγωγής CV
Βαλίρης, Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής  Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης CV
Ανδρικόπουλος, Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής  Χρηματοοικονομική CV

Μέλη ΕΕΠ του Τμήματος

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο CV
Σούκας, Γεώργιος Αγγλική Γλώσσα CV
Τσατσαρώνης, Γεώργιος Αγγλική Γλώσσα CV

 

Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα δραστηριοποιούνται 5 εξειδικευμένα ερευνητικά εργαστήρια:

Α. Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων

   

Β. Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών

    Εργαστήριο ΕΤΕΜ

Γ. Εργαστήριο LOGISTICS και προτυποποίησης επιχειρησιακών συστημάτων

  

Δ. Εργαστήριο Διοίκησης Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΔιΤεΚ)

   

Ε. Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ»

   

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Περιοδικό tourismos

Περιοδικό tourismos

© 2015/16 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ