ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  |  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
  Προπτυχιακές
Σπουδές
Προσωπικό
& Έρευνα
Φοιτητικές
Δραστηριότητες
Τμήμα & Υποδομές
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΑ
Μέλη ΔΕΠ στο Αμφιθέατρο
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος σε επίσημη εκδήλωση στο
Αμφιθέατρο της Σχολής (Ακαδημαϊκό Έτος 2013/14)
Διδακτικό & Διοικητικό Προσωπικό

Στο Τμήμα ανήκουν και διδάσκουν 22 μέλη ΔΕΠ και 2 μέλη ΕΕΠ. Επίσης στο τμήμα διδάσκουν 7 μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ της Σχολής. Το Τμήμα διοικείται από τον Πρόεδρο και ανώτατο όργανο είναι η Γενική συνέλευση που απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ και εκπροσώπους φοιτητών και άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού. Πρόεδρος του Τμήματος από τα τέλη του 2017 είναι ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος.

Στη Γραμματεία του Τμήματος ανήκουν 3 άτομα, ενώ το ευρύτερο διοικητικό έργο και οι υποδομές υποστηρίζονται από προσωπικό της Σχολής (μάθετε περισσότερα στην ενότητα "Τμήμα & Υποδομές"). Για στοιχεία επικοινωνίας και ώρες εξυπηρέτησης ανατρέξετε στην ενότητα "Επικοινωνία".

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστ. Αντικείμενο CV
Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος Καθηγητής , Πρόεδρος Τμήματος Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρησεων CV
Λαγός, Δημήτριος Καθηγητής  Τουριστική Οικονομική - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων CV
Παπαθεοδώρου, Ανδρέας Καθηγητής  Βιομηχανική και Χωρική Οικονομική με Έμφαση στον Τουρισμό CV
Σάμιτας, Αριστείδης Καθηγητής  Χρηματοοικονομική CV
Τσάρτας, Πάρις Καθηγητής  Τουριστική Ανάπτυξη CV
Βαλίρης, Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής  Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης CV
Βιδάλης, Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής  Διοίκηση Παραγωγής CV
Μπεκιάρης, Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής  Λογιστική CV
Ρογδάκη, Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Λογιστική Χρηματοοικονομική CV
Σερεμέτης, Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής  Εφηρμοσμένη Οικονομική CV
Σιγάλα, Μαριάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό CV
Χριστοφάκης, Εμμανουήλ Αναπληρωτής Καθηγητής  Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική CV
Ανδρικόπουλος, Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής  Χρηματοοικονομική CV
Γάκη, Ελένη Επίκουρος Καθηγήτρια  Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική Ανάλυση CV
Γκότσιας, Απόστολος Επίκουρος Καθηγητής  Οικονομική Ανάλυση CV
Κακούρης, Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής  Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών CV
Κούτσικος, Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής  Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας CV
Μαύρη, Μαρία Επίκουρος Καθηγήτρια  Ποσοτικές Μέθοδοι CV
Ρουμελιώτης, Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής  Θεωρία Δικαίου και Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων CV
Σταυρινούδης, Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής  Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων CV
Στογιαννίδου, Μαριάνθη Επίκουρος Καθηγήτρια  Κοινωνιολογία με έμφαση στις Οικονομικές Σχέσεις και την Οργάνωση Επιχειρήσεων CV
Ζούντα, Στέλλα Λέκτορας  Λογιστική - Κοστολόγηση CV
Χαρακτινιώτης, Στέφανος Λέκτορας  Δίκαιο των Επιχειρήσεων CV

Μέλη ΕΕΠ του Τμήματος

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο CV
Σούκας, Γεώργιος Αγγλική Γλώσσα CV
Τσατσαρώνης, Γεώργιος Αγγλική Γλώσσα CV

 

Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα δραστηριοποιούνται 5 εξειδικευμένα ερευνητικά εργαστήρια:

Α. Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων

   

Β. Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών

    Εργαστήριο ΕΤΕΜ

Γ. Εργαστήριο LOGISTICS και προτυποποίησης επιχειρησιακών συστημάτων

  

Δ. Εργαστήριο Διοίκησης Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΔιΤεΚ)

   

Ε. Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ»

   

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Περιοδικό tourismos

Περιοδικό tourismos

© 2015/16 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ