ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  |  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
  Προπτυχιακές
Σπουδές
Προσωπικό
& Έρευνα
Φοιτητικές
Δραστηριότητες
Τμήμα & Υποδομές
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΑ
Μέλη ΔΕΠ στο Αμφιθέατρο
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος σε επίσημη εκδήλωση στο
Αμφιθέατρο της Σχολής (Ακαδημαϊκό Έτος 2013/14)
Διδακτικό & Διοικητικό Προσωπικό

Στο Τμήμα ανήκουν και διδάσκουν 23 μέλη ΔΕΠ και 2 μέλη ΕΕΠ. Επίσης στο τμήμα διδάσκουν 7 μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ της Σχολής. Το Τμήμα διοικείται από τον Πρόεδρο και ανώτατο όργανο είναι η Γενική συνέλευση που απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ και εκπροσώπους φοιτητών και άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού. Πρόεδρος του Τμήματος από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020/21 είναι ο Καθηγητής κ. Μανώλης Χριστοφάκης.

Στο έργο και την ανάπτυξη του Τμήματος συνδράμουν οι επιτροπές που ορίζονται από τα θεσμικά όργανα. Δείτε αναλυτικά τις Επιτροπές του Τμήματος και το έργο τους (αρχείο PDF).

Στη Γραμματεία του Τμήματος ανήκουν 3 άτομα, ενώ το ευρύτερο διοικητικό έργο και οι υποδομές υποστηρίζονται από προσωπικό της Σχολής (μάθετε περισσότερα στην ενότητα "Τμήμα & Υποδομές"). Για στοιχεία επικοινωνίας και ώρες εξυπηρέτησης ανατρέξετε στην ενότητα "Επικοινωνία".

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστ. Αντικείμενο CV
Ανδρικόπουλος, Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής , Αναπλ. Προέδρου Χρηματοοικονομική CV
Βαλίρης, Γεώργιος Καθηγητής  Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης CV
Βιδάλης, Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής  Διοίκηση Παραγωγής CV
Γάκη, Ελένη Επίκουρος Καθηγήτρια  Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική Ανάλυση CV
Γκότσιας, Απόστολος Αναπληρωτής Καθηγητής  Οικονομική Ανάλυση CV
Γλαβέλη, Νίκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Κοινωνιολογία με έμφαση στις Οικονομικές Σχέσεις και την Οργάνωση των Επιχειρήσεων CV
Ζούντα, Στέλλα Επίκουρος Καθηγήτρια  Λογιστική - Κοστολόγηση CV
Κακούρης, Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής  Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών CV
Κίνιας, Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής  Επιχειρηματικές Πολιτικές σε Δυναμικά Αναπτυσσόμενους Κλάδους CV
Κούτσικος, Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής  Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας CV
Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος Καθηγητής  Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρησεων CV
Λαγός, Δημήτριος Καθηγητής  Τουριστική Οικονομική - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων CV
Μαύρη, Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , Αντιπρυτάνισσα Ποσοτικές Μέθοδοι CV
Μπεκιάρης, Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής  Λογιστική CV
Παπαθεοδώρου, Ανδρέας Καθηγητής  Βιομηχανική και Χωρική Οικονομική με Έμφαση στον Τουρισμό CV
Ρογδάκη, Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Λογιστική Χρηματοοικονομική CV
Ρουμελιώτης, Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής  Θεωρία δικαίου, δίκαιο των συμβάσεων και επιχειρηματική ηθική CV
Σάμιτας, Αριστείδης Καθηγητής  Χρηματοοικονομική CV
Σερεμέτης, Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής  Εφηρμοσμένη Οικονομική CV
Σταυρινούδης, Θεόδωρος Αναπληρωτής Καθηγητής  Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων CV
Χαρακτινιώτης, Στέφανος Λέκτορας  Δίκαιο των Επιχειρήσεων CV
Χριστόπουλος, Απόστολος Καθηγητής  Εφηρμοσμένη Οικονομική CV
Χριστοφάκης, Εμμανουήλ Καθηγητής , Πρόεδρος Τμήματος Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική CV

Μέλη ΕΕΠ του Τμήματος

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο CV
Σούκας, Γεώργιος Μέλος ΕΕΠ Αγγλική Γλώσσα CV
Τσατσαρώνης, Γεώργιος Μέλος ΕΕΠ Αγγλική Γλώσσα CV

Μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο CV
Βασιλείου, Βασιλική Μέλος ΕΤΕΠ Διοίκηση CV

 

Επίτιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο  
John Tribe Καθηγητής Τουρισμού, Surrey University, UK
Sir Χριστόφορος Πισσαρίδης Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών London School of Economics, Κάτοχος βραβείου Nobel στα Οικονομικά


Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο  
Βασίλειος Αγγελής CV
Στέργιος Μπαμπανάσης CV


Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα δραστηριοποιούνται 5 εξειδικευμένα ερευνητικά εργαστήρια:

Α. Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων

      Project: 3DReMath

Β. Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών

   Εργαστήριο ΕΤΕΜ

Γ. Εργαστήριο LOGISTICS και προτυποποίησης επιχειρησιακών συστημάτων

  

Δ. Εργαστήριο Διοίκησης Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΔιΤεΚ)

       Project SWAN

Ε. Εργαστήριο Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης - ΕΔΕΚΕ

   

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Περιοδικό tourismos

Περιοδικό tourismos

© 2019/20 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ