ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  |  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
  Προπτυχιακές
Σπουδές
Προσωπικό
& Έρευνα
Φοιτητικές
Δραστηριότητες
Τμήμα & Υποδομές
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Φοιτητές του Τμήματος σε διάλεξη (Ακαδημαϊκό Έτος 2015/16)
Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Η δομή του Προγράμματος βασίζεται σε δύο Κύκλους Σπουδών που με τα κατάλληλα μαθήματα δημιουργούν προοδευτικά το υπόβαθρο γνώσης των φοιτητών μας - από τη γενική γνώση στην εξειδικευμένη. Οι Κύκλοι Σπουδών είναι οργανωμένοι με γνώμονα την ευελιξία, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγοντας τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν και σχεδιάζοντας εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών.

Ο πρώτος Κύκλος Σπουδών προσφέρει το βασικό υπόβαθρο γνώσεων της Διοίκησης Επιχειρήσεων και περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που διδάσκονται κυρίως στα δύο πρώτα έτη του Προγράμματος.

Ο δεύτερος Κύκλος Σπουδών, και με βάση τις αποκτηθείσες βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρει εξειδικευμένα μαθήματα, στα πλαίσια Κατευθύνσεων Εξειδίκευσης και μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής. Στόχος των μαθημάτων και των δύο Κύκλων Σπουδών είναι να προσφέρουν σφαιρική γνώση του αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων:
● επιστημολογικά (ως προς το πεδίο που αποτελεί το ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης των μαθημάτων)
● μεθοδολογικά (ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν και μελετούν το εν λόγω αντικείμενο).

Μαθησιακά Αποτελέσματα του Τίτλου Σπουδών

 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους καταξίωση και εξέλιξη στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος:
● Έχουν αποκτήσει επιστημονικό τρόπο σκέψης, ο οποίος επιτρέπει τη μεθοδική και ορθολογική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.
● Έχουν διδαχθεί και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν μία σειρά από σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους τα οποία σε συνδυασμό με το διδαχθέντα τρόπο σκέψης τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς.
● Είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Για την ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, δείτε λεπτομέρειες στη σχετική παρουσίαση (αρχείο PDF)Η αρχή μιας δημιουργικής πορείας: εγγραφές πρωτοετών (Ακαδημαϊκό Έτος 2014/15)

Η ολοκλήρωση της προσπάθειας: απονομή πτυχίων (Ακαδημαϊκό Έτος 2014/15)

Πρωτοετείς;

Θα βρείτε οδηγίες εγγραφής κάνοντας κλικ εδώ

Εισαγωγή με κατατακτήριες;

Δυνατότητα εισαγωγής δίνεται επίσης σε απόφοιτους Α.Ε.Ι., με συμμετοχή τους σε ειδικές εξετάσεις που διεξάγει το Τμήμα, τηρώντας διαδικασίες που ορίζει η εθνική νομοθεσία. Το πλήθος των εισακτέων αυτών ανέρχεται στο 12% των εισακτέων (μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων) ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους. Πραγματοποιήστε είσοδο στο σύστημα εγγραφής κάνοντας κλικ εδώ

 

Πολιτική Ποιότητας και Κανονισμός

Κάντε κλικ στα παραπάνω εικονίδια για να προβάλετε την πολιτική και τη στοχοθεσία ποιότητας, την πρόταση ακαδημαϊκής πιστοποίησης και τον κανονισμό (αρχεία pdf)

Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τα μαθήματα και τη φοίτηση γενικότερα. Τμήμα του Οδηγού Σπουδών αποτελούν τα περιγράμματα των μαθημάτων.

Κάντε κλικ στα παραπάνω εικονίδια για να προβάλετε/αποθηκεύσετε
τον οδηγό σπουδών και τα περιγράμματα των μαθημάτων για το 2018/19
(αρχεία pdf και zip/rar)

© 2018/19 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ